Naar inhoud

Welling & Hofstede advocaten

Diensten

Bouwrecht

Het gebeurt vaker dan u denkt: aannemers die hun bouwverplichtingen niet nakomen. Denkt u aan een aannemer die de bouw te laat oplevert, schade veroorzaakt, of een bouwwerk met mankementen aflevert.

Het is daarom allereerst zorg dat u een heldere koop- of aannemingsovereenkomst aangaat. Vervolgens is het de vraag wie aansprakelijk is bij schade of bouwkundige gebreken. En wie draait er op voor de nadelige consequenties die u ondervindt bij een late oplevering?
Dit soort zaken wordt door onze advocaten grondig bekeken. Wij adviseren u over de te nemen stappen in het geval uw wederpartij in gebreke blijft. Indien noodzakelijk starten we een procedure.

thans Grootjans Advocaten, Postbus 586 | 7000 AN Doetinchem  |  Prins Hendrikstraat 38  |  7001 GL Doetinchem  | 
T
(0314) 342440  | 
F
(0314) 344503
   Privacy    Ontwikkeld door a&m impact